Yatırım ve Hizmetler
 
2016 yılında yatırımlara 268 milyon 903 bin lira harcandı
 
280 Proje tamamlandı
 
 
Kırklareli’de 2016 yılında, 35 kamu kurum ve kuruluşunca 602 proje uygulanmıştır. Bu projelerin toplam tutarı 2.966.651.334 liradır, 268.902.703 lira harcama yapılmıştır.
 
Sıra
no
Sektörler
Proje
sayısı
Proje
tutarı
(TL)
Önceki
yıllar
harcamaları
(TL)
2016 yılı
programı
(TL)
2016
yılında
gönderilen
ödenek
(TL)
2016 yılı
harcamaları
(TL)
Hiç
başlan
mayan
proje
sayısı
İhale
aşama
sında
proje
sayısı
Yarım
kalan
proje
sayısı
Devam