Yatırım ve Hizmetler
 
2016 yılında yatırımlara 268 milyon 903 bin lira harcandı
 
280 Proje tamamlandı
 
 
Kırklareli’de 2016 yılında, 35 kamu kurum ve kuruluşunca 602 proje uygulanmıştır. Bu projelerin toplam tutarı 2.966.651.334 liradır, 268.902.703 lira harcama yapılmıştır.
 
Sıra
no
Sektörler
Proje
sayısı
Proje
tutarı
(TL)
Önceki
yıllar
harcamaları
(TL)
2016 yılı
programı
(TL)
2016
yılında
gönderilen
ödenek
(TL)
2016 yılı
harcamaları
(TL)
Hiç
başlan
mayan
proje
sayısı
İhale
aşama
sında
proje
sayısı
Yarım
kalan
proje
sayısı
Devam
eden
proje
sayısı
Biten
proje
 sayısı
Parasal
gerçek
leşme
(%)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toplam
602
2.966.651.334
717.468.776
435.882.386
359.957.174
268.902.703
148
23
0
151
280
62
1
Tarım
139
510.696.331
39.970.986
82.502.421
68.269.190
67.863.708
45
0
0
30
64
82
2
Madencilik
10
57.972.584
0
57.972.584
57.972.584
39.770.164
3
0
0
0
7
69
3
İmalat
6
281.557
0
281.557
281.487
68.453
0
1
0
1
4
24
4
Enerji
14
232.241.000
24.376.000
74.774.000
74.774.000
51.655.354
0
9
0
2
3
69
5
Ulaştırma
134
1.521.148.047
493.781.549
42.863.517
39.307.453
25.064.523
16
7
0
27
84
58
6
Haberleşme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Turizm
13
8.888.370
3.959.218
4.929.152
3.812.629
3.095.094
1
0
0
4
8
63
8
Konut
1
264.728
214.728
50.000
50.000
19.870
0
0
0
1
0
40
9
Eğitim
61
209.050.202
14.475.269
77.889.530
55.454.978
24.418.148
12
2
0
21
26
31
10
Sağlık
25
185.199.295
49.998.359
34.852.190
19.141.920
18.857.058
14
2
0
7
2
54
 
Diğer Kamu Hizmetleri / Toplam
199
240.909.220
90.692.667
59.767.435
40.892.933
38.090.331
57
2
0
58
82
64
11
Diğer Kamu Hizmetleri / İktisadi
13
55.091.975
2.238.508
13.494.076
11.123.659
9.721.249
0
0
0
10
3
72
12
Diğer Kamu Hizmetleri / Sosyal
186
185.817.245
88.454.159
46.273.359
29.769.274
28.369.082
57
2
0
48
79
61